تعرفه کارت بیمه فدراسیون پزشکی

 

 

با دستور مهندس علی آبادی

 

 

با دستور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی، تعرفه کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی در سال 1388 افزایش نخواهد یافت .
به گزارش روابط عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی ، با دستور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی تعرفه کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی در سال 88 همانند سال گذشته 3000 تومان خواهد بود .
لازم به ذکر است با دستورالعمل رئیس سازمان تربیت بدنی این سازمان هیچ گونه تغییری در مبلغ عضویت پرداختی توسط ورزشکاران را مصلحت نداستند .

 

                                                                                               روابط عمومی فدراسیون اسکیت

/ 0 نظر / 10 بازدید