# مربیگری_درجه3
اطلاعیه کلاس مربیگری عملی درجه سه اسکیت سرعت آقایان  کمیته آموزش وآزمون فدراسیون درنظر دارد یک دوره کلاس مربیگری عملی  درجه  سه ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 39 بازدید