# فدراسیون_اسکیت

برنامه اردوهای تیم ملی اسکیت سرعت بانوان6ماه اول سال 1388

      ردیف   تاریخ   تعداد روز   مکان   1   28/3/88 -23/3/88   5 روز   تهران   2   28/4/88 � 20/4/88   8 روز   تهران   3   15/5/88 - 6/5/88   10 روز   زنجان   4   24/5/88 � 5/6/88   13 روز   ارومیه   5   10/6/88 تا اعزام مسابقه   *   15 روز   چین    *مرتبط به مسابقات جهانی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید