جدول میزبانی پنج دوره لیگ اسکیت سرعت کشور

اولین دوره لیگ سرعت کشور(آقایان) به میزبانی ارومیه ودر تاریخ ۲۵-۲۴تیرماه۸۸و(بانوان) به میزبانی فارس در تاریخ ۲۴-۲۵تیربرگزار میشود.

 

در جلسه ۳/۲/۸۸که در اکادمیاسکیت مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد شهرهای میزبان سومین دوره لیگ اسکیت سرعت (آقایان وبانوان)مشخص شدند.

ارومیه.زنجان.شیراز.بوشهر.کرمان میزبان ۵دوره لیگ آقایان وفارس(میزبان دودور).اصفهان. کرمان.بوشهرمیزبان ۵ دوره لیگ بانوان میباشند.

جدول تیم های پنج دوره لیگ سرعت آقایان وبانوان

مرحله یک آقایان

۲۵-۲۶ تیر ارومیه مرحله یک بانوان ۲۵-۲۶ تیر فارس مرحله دو  آقایان ۲۲-۲۳ مرداد زنجان مرحله دو  بانوان ۲۲-۲۳ مرداد اصفهان مرحله سه  آقایان ۲۳-۲۴ مهر فارس مرحله سه  بانوان ۲۳-۲۴ مهر کرمان مرحله چهارآقایان ۱۴-۱۵ آبان کرمان مرحله چهاربانوان ۱۴-۱۵ آبان بوشهر مرحله پنج  آقایان ۵ - ۶  آذر بوشهر مرحله پنج  بانوان ۵ - ۶  آذر فارس

این مسابقات در ماده های ۳۰۰و۵۰۰و۱۰۰۰مترسرعت،۳۰۰۰مترامدادی،۱۰۰۰۰مترحذفی امتیازی برگزار میشود.

/ 2 نظر / 22 بازدید
سروش

میگم اسکیت سواری هم شدکار؟

mobin dp

مرسی وبلاگت عالی شده به بقیه وبلاگاتم سر زدم.میسی میسی یای