قابل توجه کلیه داوران اسکیت کشور

شناسنامه داوری

با عنایت به اینکه فدراسیون نسبت به تهیه شناسنامه داوری برای کلیه رشته های تحت پوشش خود جهت ثبت تمام فعالیتها و اطلاعات داوران گرامی در همه زمینه ها اقدام نموده است به آگاهی می رساند بمنظور تهیه شناسنامه داوری به فدراسیون همراه با مدارک مورد نیاز مراجعه فرمایید.جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کمیته آموزش و آزمون فدراسیون تماس حاصل نمایید.
 
مدارک مورد نیاز :
 -یک قطعه عکس 4*3
 -یکبرگ کپی شناسنامه و کارت ملی
 -یکبرگ کپی آخرین مدرک داوری اخذ شده
 -کپی از ابلاغهای داوری
 -واریز مبلغ 50.000 ریال به شماره حساب 70002 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه شهید بهشتی کد 201 بنام فدراسیون اسکیت
    
                                                                                                     روابط عمومی فدراسیون اسکیت

/ 0 نظر / 13 بازدید