تعرفه حق الزحمه مربیان اسکیت

ریاست محترم هیاٌت اسکیت استان

 

 

                    با احترام به استحضار می رساند با توجه به پیشرفت همگانی و چشم گیر اسکیت در سطح کشور و

                درخواست استانها جهت استفاده از مربیان،غیر بومی و بنا به پیشنهاد کمیته محترم مربیان فدراسیون

               میزان حق الزحمه پرداختی به مربیان بحضورتان ارسال می گردد .

 

 

                     

 

      درجه مربی

 

 زمان قراردادکمتر از یک هفته

 

( قیمت یک روز تمرین )

 

قرارداد کمتر از یک ماه

 

( قیمت یک روز تمرین )

 

قرارداد بیشتر از یک ماه

 

( قیمت یک روز تمرین )

 

درجه سه

 

000 /250    ریال

 

000 /200    ریال

 

000 /150    ریال

 

درجه دو

 

000 /350    ریال

 

000 /300    ریال

 

000 /250    ریال

 

درجه یک

 

000 /500    ریال

 

000 /450    ریال

 

000 /40    ریال

 

 

 

  دارندگان مدرک لیسانس و بالاتر تربیت بدنی به مبالغ فوق 000/100 ریال اضافه می گردد .

�         دارندگان مدرک لیسانس و بالاتر سایر رشته ها 000/50   ریال اضافه می گردد .

�         دارندگان سوابق مربیگری تیم ملی مبلغ 000/100 ریال اضافه می گردد .

�         هزینه ایاب و ذهاب و اسکان و تغذیه به عهدة در خواست کننده دوره می باشد .

�         هر روز معادل 3 جلسه و هر جلسه 2 ساعت می باشد .

�         یک نسخه از قرارداد ما بین مربی و هیئت اسکیت یا باشگاه می بایست جهت اطلاع به فدراسیون اسکیت ارسال گردد .

/ 2 نظر / 24 بازدید
م

اونوقت چطور فلان مربی زن ادعا میکنه 700 هزار تومن برای هر ماه قرار داد داشته؟!!!!!!

م

اونوقت چطور فلان مربی زن ادعا میکنه 700 هزار تومن برای هر ماه قرار داد داشته؟!!!!!!