اسکیت سرعت

این وبلاگ فقط و فقط به خاطر اسکیت سرعت ساخته شده farnazsport.blogfa.com

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی اسکیت بانوان
ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: اسکیت سرعت ، بیمه فدراسیون پزشکی ، لیگ اسکیت سرعت بانوان
اسامی نفرات دعوت شده به اردوی اسکیت بانوان
 
به آگاهی می رساند نظر به اینکه اردو تیم ملی اسکیت سرعت بانوان از تاریخ 23/3/88  لغایت 28/3/88 در محل آکادمی اسکیت
مجموعه ورزشی آزادی برگزار می گردد لذاازافراد مشروح ذیل دعوت می گردد راس ساعت 9 صبح 23/3/88 با در دست داشتن
معرفی نامه از هئیت اسکیت مربوطه در مکان یاد شده حضور بهم برسانند. ضمنا" همراه داشتن کارت بیمه ورزشی اسکیت سالجاری
الزامی می باشد.

1.       شادی مجیدی                               ( فارس )                       

 

2.       مریم اطراقچی                           ( اصفهان)                         

 

3.       فتانه رضوانی راد                        ( خراسان رضوی )                 

 

4.       معصومه دهقانی                            ( خراسان رضوی )                  

 

5.       نگین دادخواه                             (تهران)                           

 

6.       فاطمه بختیاری نژاد                        (کردستان)                              

 

7.       ماهرخ پدری                             (تهران)                           

 

8.      الهام   مدیر دهقان                         (تهران)                               

 

9.       نیلوفر مردانی                         (تهران)

 

10.   یاسمن نجاتی                                 (تهران)

 

11.   زهرا مظفری                               (تهران)

 

12.   بهناز سربازی                              (تهران)